Klagevejledning

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som

fjernvarmeværket træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets

afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

 

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun vil give dig delvis

medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

 

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf.:  41 71 50 00

Mail.: post@energianke.dk

 

 

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

 

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

 

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen)

 

Det koster et gebyr på 160,- at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen,

får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

 

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til

Energiankenævnet.

 

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstans for mere

generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet. Du finder oplysninger om klagemulighederne

www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk