Prisliste 2020/2021 excl. moms

 

Variable afgifter:

 

A-conto opkræves pr. MwH, Model                                   543,00     

  

 

 

Faste afgifter:

 

Målerleje,årlig                                                                     300,00

Grundafgift, årlig                                                               1.500,00          

Rumafgift, pr. m3 opmålt bolig                                                 6,00

Rumafgift, pr. m3 opmålt erhvervsareal                                    3,00          

 

Tilslutninger:

 

Stikledningsafgift                                    700,- pr. lb. meter

 

Tilslutningsafgift               

Grundbeløb                                             1.000,-

Anboring på net                                         400,-

 

 

0 – 300 m3 bolig                 15,00 pr. m3

301-600 m3 bolig               11,00 pr. m3

600->                                  10,00 pr. m3

Rykkergebyr                      100,00
Lukkegebyr                     1.000,00

Gebyr PBS                              8,00

Gebyr girokort                      30,00

 

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning,

men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.